Fastighet & Lokal

Vi erbjuder stora som små lokaler för tillverkning, industri, lager och kontor.
Vi har lagermagasin på olika platser i Gävle, Storvik och Sandviken.

Magasinering

Lagerhotell

IMG 2469IMG 2664IMG 2665
Gävle Varv
- Har traverser mellan 10-40 ton