Tunghantering & baxning

Rivningar

Montage

Vi monterar stora maskiner i exempelvis verkstäder och baxar in  och ut maskiner i produktionshallar.

Tunghantering

  • Baxning
  • P1011514
Lossning och lastnig av exempelvis stora och tunga maskiner eller värmepannor.

Industrilyft 

Lyfter och flyttar under underhållsstopp på diverse industrier.