Miljö & kvalitet 

Sören Thyr AB är genom Maserfrakt ISO kvalitetscertifierade enligt ISO 9000 och ISO 14001. Och vi betraktar lagar och förordningar som minimikrav. Vår ambition är att verksamheten ska påverka miljön så lite som möjligt.

Därför tillför våra bilar bästa miljöklass och vagnparken förnyas kontinuerligt. Att alltid samordna transporter maximalt. Vår policy är att förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt.

Alkolås

Trafiksäkerheten är A och O för oss, vilket är anledningen till att alla nya bilar har krav på alkolås.

Utbildning

Ett annat steg är hårda krav på förarnas utbildning, till exempel ADR-utbildning samt trafikverkets olika kurser för ”arbete på väg”, vilket är några av de kurser och tillstånd vi har som krav.